Přivezte nám do Jinočan staré autobaterie, zaplatíme 16,50 Kč/ kg.

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Viktor Pichler IČ 60510617 se sídlem Náměstí 5. května 3, 252 25, Jinočany (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
 • adresa: Náměstí 5. května 3, 252 25, Jinočany
 • email: info@autobaterie-jinocany.cz
 • telefon: 602267958
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy/ zpracování objednávky.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • V případě, že nedošlo k plnění objednávky dle bodu výše, po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující účetnictví a dohled dle zákona,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce může předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.

Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Jaké konkrétní cookies využíváme:

Nezbytné cookies

Cookies název Vydavatel Účel Platnost
externaFontsLoaded autobaterie-jinocany.cz Pomáhá nám s načítáním fontů
NOCHACHE autobaterie-jinocany.cz Pomáhá s rychlostí načítání webu
PHPSESSID autobaterie-jinocany.cz Slouží k identifikaci přihlášení po dobu návštěvy
previousURL autobaterie-jinocany.cz Ukládá předchozí navštívenou stránku
referal autobaterie-jinocany.cz Pomáhá s identifikaci předchozího zdroje návštěv
mccid a mceid autobaterie-jinocany.cz Interní informace pro zajištění správného chodu stránek
SRV_id autobaterie-jinocany.cz Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti
CookiesOK autobaterie-jinocany.cz Souhlas s použitím cookies
connect.sid FV-studio.cz Nezbytné pro zabezpečení komunikace 1 den
language autobaterie-jinocany.cz Uložení volby jazyka na našich stránkách 1 rok
sid seznam.cz Ukládá preference návštěvníka 30 dnů
test_cookie doubleclick.net Ověření, jaká cookies jsou povolena v prohlížeči 1 den

Analytická cookies

Cookies (služba) Účel Popis  Platnost
Google Analytics Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu Podmínky služby Google Analytics
Smartlook a Smartsupp Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu a komunikaci s klienty Podmínky služby Smartlook a Smartsupp
Google Optimize Používáme jej k vyhodnocováním úspěšnosti a zlepšování webu Podmínky služby Google Optimize
Hotjar.com Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu Podmínky služby Hotjar
_hjAbsoluteSessionInProgress Slouží k rozpoznání první zobrazené stránky uživatele Hotjar.com 30 minut
_hjFirstSeen Slouží k rozpoznání, zda služba Hotjar.com uživatele již zaregistrovala nebo se jedná o první návštěvu Hotjar.com po dobu návštěvy
_hjIncludedInPageviewSample Slouží k rozpoznání, zda je daný uživatel zahrnut do vzorkování dat definovaného limitem zobrazení stránky Hotjar.com 30 minut
_hjSession_# Soubor cookie, který obsahuje data aktuální relace. To má za následek, že následné požadavky v okně relace budou přiřazeny stejné relaci Hotjar. Hotjar.com 30 minut
_hjSessionUser_# Rozpozná, kdy uživatel poprvé vstoupí na stránku. Používá se k zachování uživatelského ID Hotjar, jedinečného pro daný web v prohlížeči. To zajistí, že chování při následných návštěvách stejného webu bude připsáno stejnému ID uživatele. Hotjar.com 1 rok
_hjTLDTest Ověření jaké nejobecnější cookie lze použít, aby fungovalo také v rámci subdomén, po této kontrole je soubor cookie odstraněn. Hotjar.com po dobu návštěvy
collect Sbírání dat k vytvoření statistik google-analytics.com po dobu návštěvy
f0189a22486d# Slouží k rozpoznání využití chatu přes službu Smartsupp autobaterie-jinocany.cz po dobu návštěvy
ssupp.visits Zjišťuje poslední navštívenou stránku a díky tomu přizpůsobí lépe vyskakovací okno chatu služby Smartsupp autobaterie-jinocany.cz 6 měsíců

Marketingové cookies

Cookies (účel) Účel Popis  Platnost
Google Adwords Používáme Adwords k cílení reklamy Podmínky služby Google Adwords
Seznam Sklik Používáme Sklik k cílení reklamy Podmínky služby Sklik
Facebook audience Používáme Facebook k cílení reklamy Podmínky služby Facebook
_fbp Používáme Facebook k cílení reklamy autobaterie-jinocany.cz 3 měsíce
IDE V případě, že uživatel zobrazí nebo klikne na reklamu v rámci Google DoubleClick, tato volba se uloží a bude sloužit k dalšímu zobrazení reklamy doubleclick.net 1 rok
pagead/1p-user-list/# Zjišťuje, jaké stránky uživatel navštívil a jak se mezi nimi pohyboval Google.com po dobu návštěvy
pagead/landing Slouží ke zjištění míry konverze z reklamních formátů Google googlesyndication.com po dobu návštěvy
retargeting Ukládá chování uživatele na stránkách pro optimalizaci reklamních formátů Seznam.cz po dobu návštěvy
SL_C_23361dd035530_KEY Ukládá počet návštěv na našich stránkách, průměrně strávený čas a jaké stránky byly zobrazeny. Využito pro službu Smartsupp. autobaterie-jinocany.cz 13 měsíců
SL_C_23361dd035530_SID Ukládá počet návštěv na našich stránkách, průměrně strávený čas a jaké stránky byly zobrazeny. Využito pro službu Smartsupp. autobaterie-jinocany.cz 13 měsíců
SL_L_23361dd035530_KEY Ukládá počet návštěv na našich stránkách, průměrně strávený čas a jaké stránky byly zobrazeny. Využito pro službu Smartsupp. autobaterie-jinocany.cz stálá
SL_L_23361dd035530_SID Ukládá počet návštěv na našich stránkách, průměrně strávený čas a jaké stránky byly zobrazeny. Využito pro službu Smartsupp. autobaterie-jinocany.cz stálá
SL_L_23361dd035530_VID Ukládá počet návštěv na našich stránkách, průměrně strávený čas a jaké stránky byly zobrazeny. Využito pro službu Smartsupp. autobaterie-jinocany.cz stálá
tr Využité společností Facebook pro zobrazení vhodných reklam autobaterie-jinocany.cz po dobu návštěvy
ssupp_9a3c0275b47a609de0812c07c71528b116f80316 Společnost Smartup jej využívá pro rozpoznání uživatele autobaterie-jinocany.cz stálá

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

VII.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VIII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 23.12.2021.