Přivezte nám do Jinočan staré autobaterie, zaplatíme 15,50 Kč/ kg.

Jak si vyměníte řidičský průkaz?

Jak si vyřídíte výměnu řidičského průkazu?
Možná vám právě teď končí desetiletá platnost řidičáku, ať už na motorku nebo osobní auto. Jak, kam a co potřebujete? 

5

Osobně
Buď vše pod jednou střechou a to na úřadu obce s rozšířenou působností. Nemusíte už cestovat do místa trvalého bydliště (kromě výjimek, jako je odnětí nebo vrácení řidičského průkazu, omezení oprávnění a další úkony, jež přímo souvisí s evidencí, kterou k řidiči vede obec s rozšířenou působností právě v místě trvalého bydliště). Tam, kde si o vydání nového dokladu požádáte, tam si ho vyzvednete. Využít k tomu můžete interaktivní mapu Ministerstva dopravy: https://www.mdcr.cz/orp.

S sebou budete potřebovat platný průkaz totožnosti, řidičák, který chcete vyměnit a žádost, kterou vyplníte na místě. Zároveň vám na úřadě pořídí novou fotku, není tedy třeba s sebou nosit papírovou. Na úřad se musíte dostavit osobně, zastoupení je možné pouze v případě vyzvednutí dokladu.

Online
Od června 2021 můžete k výměně řidičského průkazu využít Portál občana. Zde stačí vyplnit elektronickou žádost, systém automaticky najde vaši nejnovější fotku a podpis. Po jejich schválení je žádost odeslána k vyhotovení. Sami si vyberete místo - obecní úřad s rozšířenou působností, kde si doklad vyzvednete.

1_2

2_1

Prodloužení platnosti
nebo-li o jeho výměnu můžete žádat nejdříve 3 měsíce před koncem jeho platnosti. Nejpozději však 20 dnů před koncem platnosti. 

Termín vyhotovení
je 20 dnů a je zdarma. Nebo zrychleně do 5 dnů za poplatek 700 Kč. 

Ztráta
nebo odcizení řidičského průkazu pro vás znamená neprodlené nahlášení na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Ihned poté se stává neplatným. Pro žádost o náhradní doklad budete potřebovat vše jako při výměně a navíc zaplatíte správní poplatek 200 Kč. 

3_2

Důvodem
ke změně řidičského průkazu je např. změna jména po svatbě. Kvůli změně trvalého bydliště není třeba řidičák vyměňovat. 

Mezinárodní
řidičský průkaz budete potřebovat pouze pro řízení mimo země EU. Vystaví vám ho všude, kde probíhá výdej řidičských průkazů a to dokonce na počkání. S sebou budete potřebovat občanský a řidičský průkaz, aktuální pasovou fotografii 35x45 mm a zaplatíte správní poplatek 50 Kč. 

Pokud podáváte žádost o první řidičský průkaz,
vždy ji musíte podat osobně. U nezletilých žadatelů navíc v doprovodu zákonného zástupce. S sebou je třeba platný průkaz totožnosti, posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydaný praktickým lékařem a také doklad o odborné způsobilosti. Tento doklad bude vystaven ve lhůtě 20 dnů a není možné požádat o expresní vydání. 

4_2

Nezapomeňte si
platnost řidičáku zkontrolovat. Jízdu s neplatným dokladem je totiž přestupkem, za který můžete očekávat pokutu do výše 2000 Kč.

Zdroj: mdcr.cz, finance, euro.cz