Přivezte nám do Jinočan staré autobaterie, zaplatíme 15,50 Kč/ kg.

Reflexní páska - bezpečnost na prvním místě

Reflexní prvky
se staly běžnou součástí našeho života. Nejspíš každý z nás vlastní nějaký ten kousek oblečení, který je takovými prvky vybaven.
Nejen při sportu, ale i jako chodci jsme účastníky silničního provozu. A obzvlášť tam, kde není k dispozici pouliční osvětlení, se stáváme snadným terčem řidičů. Pokud jsme v šeru oblečení v tmavých barvách, řidič si nás všimne až při vzdálenosti 18 metrů, kdy má velmi malý prostor zareagovat. Pokud na sobě zrovna máte něco světlého, máte větší štěstí a uvidí vás zhruba z 55 metrů. Chcete-li ale nejen vidět, ale zároveň být viděn, nechávejte si v tašce nebo batohu reflexní pásku. Vzdálenost, ze které vás řidič uvidí, se prodlužuje až na 200 metrů a to je velký rozdíl.

AJ_reflexni paska (3)
Reflexní prvky jsou vyráběny
z textilu nebo fólie, která při osvícení odrazí světlo. Fungují na principu odrazek v mikroskopické verzi. Množství odraženého světla závisí na kvalitě materiálu a způsobu výroby. Proto lze doporučit vybírat prvky s certifikací.
Častými barvami jsou žlutá, bílá, šedá, zářivě žlutá nebo oranžová. Tedy barvy, které světlo dobře odráží. Fluorescenční materiály výrazně zvyšují viditelnost za dne a soumraku. 

Prvek z retroreflexního materiálu je uzákoněný termín,
v pravidlech silničního provozu je od roku 2016. Dozvíme se v něm, že chodec má povinnost takový prvek použít při pohybu na vozovce nebo krajnici mimo obec. 

Novelizační zákon 48/2016 Sb. vložil do § 53 zákona č. 361/2000 Sb. nový odstavec 9, který zní: „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

Původně byla zvažována tato povinnost i v obci, pokud komunikace není osvětlená, nakonec však byla navržena a schválena jen mimo obec.
AJ_reflexni paska

Povinnosti použití reflexních prvků v Evropě 
jsou různé. Na Slovensku musí mít za snížené viditelnosti chodec jdoucí po krajnici nebo po okraji vozovky na sobě viditelně umístěné reflexní prvky nebo reflexní bezpečnostní oděv. V Maďarsku všichni chodci pohybující se po vozovce nebo po krajnici mimo zastavěné území a řidič v případě nouzového zastavení mimo obec musejí nosit reflexní oděv v noci či v případě špatné viditelnosti. V Polsku chodec na neosvětlené komunikaci nebo komunikaci mimo zastavěná území musí mít na sobě oblečenou reflexní vestu. Ve Finsku chodci musí použít reflexní prvky v hodinách snížené viditelnosti. Akceptován je jakýkoliv druh reflexního oděvu. Řidič a pasažéři, kteří vystupují z vozu, se stávají chodci.

Nezapomeňte, že podle pravidel silničního provozu je povinně nařízeno, aby na sobě řidič měl výstražnou vestu, pokud je mimo vozidlo při nouzovém zastavení mimo obec.

Umístění reflexního prvku
Podle Ministerstva vnitra je možné jako reflexní prvek použít přívěsky, pásky, vesty, šle, nášivky,... Jako nejvhodnější označuje vestu nebo reflexní pásku alespoň 3 cm širokou.

Reflexní pásku umístěte na konec rukávu (pohyb ruky zvyšuje viditelnost) nejlépe do výše pasu a na nohu kolem kolena, a to zejména na straně, která je blíže silnici. 

Máte-li pouze jednu pásku, umístěte ji na ruku. 

AJ_reflexni paska (1)A kde takové prvky sehnat? Přece na našem eshopu.

https://www.autobaterie-jinocany.cz/autodoplnky-2/reflexni-paska-30cm-norma-ce/

https://www.autobaterie-jinocany.cz/ostatni/filson-vystrazna-vesta-2/

Šťastnou cestu, ať jedete kamkoliv.
Zdroj: Wikipedia