Přivezte nám do Jinočan staré autobaterie, zaplatíme 15,50 Kč/ kg.

Silniční daň 2022

Silniční daň
je přímá daň, která se počítá na základě objemu motoru. U náklaďáků závisí na hmotnosti celého auta a počtu náprav. Posledním termínem pro podání daňového přiznání k silniční dani a splatnosti silniční daně za rok 2021 byl poslední lednový den. 

S nárůstem cen nafty a benzinu vláda vyhlásila prominutí této daně pro auta do 12 tun.

AJ_silniční daň

Poplatníkem
silniční daně jsou fyzické a právnické osoby, které využívají motorová vozidla pro účely podnikání nebo pracovní cesty. Nezáleží přitom, kdo je vlastníkem auta, rozhodující je, kdo je v technickém průkazu zapsán jako provozovatel.

Slevy jsou
uplatňovány pro všechna auta podle data registrace.
1 - 3 roky 48 %
4 - 6 let 40 %
7 - 9 let 25 %
Auta s první registrací do 31.12.1989 z platby odečtou 25 %. 
 AJ_silniční daň (2)

Pro podání 
daňového přiznání můžete využít online finanční úřad. Po přihlášení můžete použít předvyplněné údaje z elektronicky podaného přiznání za předchozí období. Na stránkách Moje daně https://www.mojedane21.cz zjistíte vše potřebné, stáhnout si můžete také aplikaci pro elektronické podání pro finanční správu (EPO), která vám umožní načíst údaje z uloženého souboru, vyplnit formulář a vytvořit datovou zprávu, kterou můžete rovnou odeslat na společné technické zařízení správců daně, případně vytvoříte pdf pro tisk.

AJ_silniční daň (3)

Výpočet
Poplatník si v daňovém přiznání sám vypočítá daň, uvede případné osvobození, slevu a daň poté zaplatí místně příslušnému správci daně ve stanovené lhůtě. 

Zálohy
má poplatník povinnost platit ve výši 1/12 roční daňové sazby. Splatnost pro zdaňovací období 2022:
1. čtvrtletí - 19.4.
2. čtvrtletí - 15.7
3. čtvrtletí - 17.10.
říjen a listopad - 15.12.

Osvobození 
od silniční daně má několik výjimek, které daň platit nemusí. I v případě, že provozujete auto osvobozené od daně, je vaší povinností podat (v lednu) daňové přiznání. Samotnou daň poté neplatíte a odpadají vám také její zálohy.


Od silniční daně jsou osvobozena:

  • vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu vozidla jako kategorie L 1 a jejich přípojná vozidla,
  • vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost,
  • vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období,
  • vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou,
  • vozidla speciální samosběrová (zametací), speciální jednoúčelová vozidla – značkovače silnic a vozidla správců komunikací,
  • vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s nejvyšší povolenou hmotností méně než 12 tun, která: mají elektrický pohon, mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor, používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený zemní plyn označovaný jako CNG, nebo jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85.

 AJ_silniční daň (5)

Dne 9. března 2022 vláda rozhodla o zrušení silniční daně pro osobní vozy a dodávky do 12 tun.

 Zdroj: Garáž, wiki, mojedaně