Přivezte nám do Jinočan staré autobaterie, zaplatíme 15,50 Kč/ kg.

Transevropská dopravní síť

Trans-European Transport Networks, neboli TEN-T je síť silničních a železničních koridorů, mezinárodních letišť a vodních cest v EU, které souhrnně říkáme Transevropská dopravní síť.

Důvodem pro zřízení
bylo zlepšení dopravní infrastruktury mezi státy EU. Schválena Evropským parlamentem byla v roce 1993. ČR se do EU připojila 1.5.2004.
Současně s TEN-T vznikl systém panevropských koridorů mezi EU a státy střední a výrodní Evropy. Už nějakou dobu se diskutuje o sloučení obou systémů. 

Transevropská dopravní síť zahrnuje:

AJ_TEN-T

Podporuje právo všech občanů EU na volný pohyb v rámci území členských států. Navíc zahrnuje požadavky na ochranu životního prostředí a podporuje tak udržitelný rozvoj.

Zpoplatnění dálnic
v rámci EU projde velkou změnou, která se projeví v rámci 2 let. Novinkou by měly být jednodenní tranzitní dálniční známky. Jejich cena se bude odvíjet od vyprodukovaných emisí daného auta. 

AJ_TEN-T (1)

Evropský parlament
na začátku roku prohlasoval zrušení povinných vícedenních poplatků tam, kde je možné je nahradit platbou za jednodenní tranzit.


Při plánování dovolené
do Chorvatska, kam vyrazí ročně až půl milionu Čechů, bychom tak nemuseli kupovat několikadenní dálniční známky za průjezd Slovinskem a Rakouskem. 

AJ_TEN-T (2) 

O výjimku
z této nové směrnice si mohou požádat státy, které budou mít dost argumentů k tomu, že zavedení nového zpoplatnění pro ně bude finančně neúměrné k očekávanému zisku. Týkat by se to mohlo Rakouska, kteří mají z našich průjezdů zemí značný zisk. 

Podle Zdeňka Lokaje, experta z Fakulty dopravní ČVUT se nedá čekat, že by denní známka stála desetinu desetidenní. Realistický odhad ceny je na úrovni 150 až 200 korun. „Do částky je totiž třeba započítat také fixní náklady na provoz a správu systému, zúčtování plateb anebo kontrolní mechanismy na dálnicích,“ vysvětluje.

Aktuálně vyjdou
české dálniční známky na 310 Kč desetidenní, měsíční 440 Kč  roční 1500 Kč. 

Můžeme se nechat překvapit, jestli nás nějaká výhoda při cestě k moři v tomto ohledu čeká.  

Zdroj: Wikipedie, Ministerstvo dopravy, Idnes