Přivezte nám do Jinočan staré autobaterie, zaplatíme 15,50 Kč/ kg.

Údržba autobaterie

Řidiči často tápou, v jakém stavu má být správně jejich autobaterie. A to jak při nákupu nové nebo po pár měsících v provozu.

Pojďme si shrnout zásadní body, které udávající sami výrobci - Varta a Exide.

1. Autobaterie se považuje za nabitou, pokud má alespoň 12,5 V (toto uvádí Varta) nebo 12,6 V (toto uvádí Exide)

Ofocení ze záručního listů, nejdříve Varta, poté Exide.

2. O autobaterii je povinen se zákazník starat a udržovat ji pravidelně nabitou.

Tuto povinnost opět dává výrobce, jinak upozorňuje, že může dojít k nevratnému zničení autobaterie a v takovém případě není nárok na uznanou reklamaci. 

Znamená to, že je třeba pravidelně autobaterii dobíjet osvědčenou nabíječkou, mezi nejlepší na trhu patří značka CTEK.

Záruční podmínky společnosti Exide:

Záruční podmínky společnosti Varta: