Přivezte nám do Jinočan staré autobaterie, zaplatíme 15,50 Kč/ kg.

Ujetí od dopravní nehody

Ujetí od dopravní nehody
Podle analýzy Centra dopravního výzkumu v minulých 3 letech došlo v ČR k bezmála 55 000 dopravních nehod, od kterých jejich viníci ujeli. Každý den tak průměrně od nehody odjede 50 takových lidí, každou půlhodinu jeden.
Kromě zranění, vč. těch smrtelných došlo ke škodám v hodnotě přes 30 miliard Kč. Smrtelné následky těchto nehod byly evidovány v 10 krajích.

Viníci
se dopouští přinejmenším přestupku, v některých případech i trestného činu - zejména u nehod se zraněním. K ujetí od nehody je řada důvodů, od ztráty z bonusu z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla až ke strachu z odpovědnosti. K takovému chování se statisticky uchylují zejména řidiči, kteří už za sebou mají trestný čin nebo přestupek. Svou roli samozřejmě hraje také akutní stres, který ovlivní i zodpovědného řidiče, který je v důsledku psychického šoku schopný ujet z místa nehody. 

Přehled počtů nehod a zranění, od kterých viníci ujeli:

  • 2021: 17 683 nehod, 8 usmrcených, 19 těžkých zranění, 446 lehkých zranění
  • 2022: 18 378 nehod, 9 usmrcených, 24 těžkých zranění, 515 lehkých zranění
  • 2023: 18 124 nehod, 10 usmrcených, 23 těžkých zranění, 475 lehkých zranění

Tato čísla souhrnně znamenají 18,5% podíl na všech nehodách. V 68 % případů se jednalo o střet se zaparkovaným nebo odstaveným autem. U 2,6 % nehod s následky zranění viníci neposkytli povinnou první pomoc. Nejčastěji se jednalo o střety s chodci. Ve sledovaném období bylo zraněni 89 dětí do 14 let.

Od začátku roku 2024 se za neprodlené nezastavení vozidla či opuštění místa dopravní nehody 5x zvýšily maximální možné pokuty ve správním řízení na 25 000 Kč. Zároveň na tuto situaci pamatuje trestní zákoník, který viníka potrestá odnětím svobody až na 5 let nebo zákazem činnosti.

Řešení nabourání odstaveného vozidla
V případě, že např. na parkovišti obchodního domu odřete cizí auto a majitel není v dohlednu, nestačí dát lístek za stěrač. Stali jste se účastníkem dopravní nehody, od které nesmíte ujet. Na místě byste měli na majitele auta počkat nebo zavolat policii, která majitele najde a kontaktuje. Máte-li uzavřené tzv. povinné ručení a nejste nezpůsobilí k řízení, pak za vás škodu zaplatí pojišťovna. Kromě čekání na policii vám hrozí pokuta za způsobení dopravní nehody bez újmy na zdraví - na místě za 1 500 Kč nebo ve správním řízení 2 000 - 5 000 Kč, bez trestných bodů. V případě ujetí od takové nehody vám hrozí ve správním řízení už zmíněných až 25 000 Kč a k tomu 4 trestné body a zákaz řízení po dobu 4 - 6 měsíců. 

Nabourali vás?
V případě, že na vás viník nehody počká nebo vás kontaktuje v tomto ohledu policie, škodu neprodleně nafoťte, sepište formulář o nehodě (nechte si jej na místě podepsat a podepište jej i vy), oba zavolejte na pojišťovnu viníka. Pokud si nejste jisti, kdo nehodu zavinil nebo výší její škody, zavolejte policii. Povinnost ji zavolat vzniká při škodě nad 100 000 Kč, což je dnes u nových aut téměř každý viditelnější ťukanec. Policii musíte zavolat také v případě, že došlo ke zranění nebo byl poškozen majetek třetí osoby.

Našli jste lístek za stěračem?
Pak nehodu nafoťte, kontaktujte viníka, sepište společně formulář, který oba podepíšete a nehodu oznámíte na pojišťovnu viníka.

Pokud se s viníkem nedomluvíte nebo ho vůbec není možné přes uvedené číslo kontaktovat, zavolejte policii. Pokud ta viníka dohledá, hrozí mu postih za ujetí od místa nehody bez újmy na zdraví viz výše. Takové dohledání ovšem není snadné. Zkusit můžete také štěstí - kamery na parkovišti nebo se přihlásí svědek. Využít můžete také sílu sociálních sítí. Stala-li se nehoda na hlídaném parkovišti, které tak musí být vedeno a označeno, pak byste měli volat policii a zároveň kontaktovat provozovatele parkoviště, který ručí za některé škody způsobené na hlídaných vozidlech. Učinit tak musíte do 15 dnů od incidentu, nejlépe písemně nebo přes datovou schránku, abyste měli doklad o nahlášení.

Havarijní pojištění
je dalším řešením kolize, počítejte však s obvyklou smluvenou spoluúčastí. Záleží na rozsahu škody a nákladech na opravu. Některé pojišťovny vyžadují protokol o nehodě od policie. Pokud nevíte, zda se to týká vaší pojišťovny, kontaktujte oficiální infolinku pojišťovny, kde vám poradí.

V případě, že auto není vaše,
ať už je zapůjčené nebo na operativní leasing, neprodleně kontaktujte pronajímatele/ leasingovou společnost a o nehodě je informujte. 

Zdroj: Garáž.cz
Besip.cz
clfa.cz